Program Podstawowy jaki chcemy zaproponować mieszkańcom Domu Seniora :

1. Całodobową opiekę medyczno - opiekuńczą
- Zabiegi i opieka pielęgniarska
- Bezpłatne leki do doraźnej pomocy
- Pomoc w realizacji recept w  zakresie zakupu leków,
ich dostarczeniu oraz nadzoru w czasie stosowania

2. Opiekę diagnostyczno - leczniczą
- Codzienna opieka lekarska na miejscu
- Podstawowe zabiegi medyczne na miejscu
- Konsultacje lekarzy specjalistów na miejscu

3. Rehabilitację i terapię zajęciową
- Kinezyterapia  
- Fizykoterapia
Masaż
- Hydroterapia
- Tlenoterapia
- Leczenie światłem "Bioptron"
- JASKINIA SOLNA z pakietem terapii
- gimnastyka grupowa
- gry i zabawy ruchowe na powietrzu ( lub sala gimnastyczna
w zależności od aury)

Zajęcia rehabilitacyjne będą obejmowały fizykoterapię, kinezyterapie, laseroterapię i masaż leczniczy.

Zakres fizykoterapii:
- światłolecznictwo
- ćwiczenia indywidualne
- ćwiczenia grupowe
- jonoforeza
- oddziaływanie pola magnetycznego i elektromagnetycznego
- ultradźwięki

Stosowanie kinezyterapii ma na celu podniesienie sprawności fizycznej.(masaż poprzedzany naświetlaniem lampą sollux).

4. Psychoterapia
Jest bardzo ważnym rodzajem terapii. Większość pensjonariuszy przeżywa emocjonalne cierpienie,
którego przyczyną są różne problemy psychologiczne. Problemy emocjonalne to m.in. upokorzenie , obawa przed niepowodzeniem ,lęk przed utratą miłości. W takich wypadkach niezbędna jest rehabilitacja poprzez psychoterapię. Polega ona na uczeniu samodzielnego radzenia sobie ze stresem , przeciwdziałaniu stanom depresyjnym i postawie rezygnacji , ułatwia samoakceptację, uczy nowych form zachowań , przywraca nadzieję.

Prestiżowy cel jaki chcemy realizować to Program Aktywnego Seniora - Realizacja Marzeń

Nasze zadania to:
1. Przełamanie stereotypów na temat starości
2. Integracja seniorów i społeczności lokalnej
3. Propagowanie idei aktywnej starości
4. Samorealizacja Seniora

Realizację w/w zadań chcemy osiągnąć poprzez :

1. Udział Seniorów w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

2. Stworzenie pracowni komputerowej
- kursy komputerowe, wskazanie możliwości dającej "otwartego okna na świat"
- cały ośrodek posiada sieć internetu bezprzewodowego

3. Organizowanie w porozumieniu z lokalną społecznością festiwalu twórczości
- prezentowanie przez Seniorów własnych zdolności twórczych

4. Ergoterapia
Seniorzy, którzy mieliby życzenie mogliby tworzyć własne ogrody

5. Włączenie lokalnej społeczności w aktywne życie Domu Seniora poprzez :
- prowadzenie profilaktycznych akcji zdrowotnych
- edukacja z zakresu diabetologii
- edukacja dotycząca chorób układu krążenia
- podstawy zdrowego żywienia 

Tworzymy ośrodek, który przełamie stereotypy i lęki z jakimi kojarzy się starość.