Obecny zakres wykonanych prac:

* Zakupiono działkę niezabudowaną nr ew. 34 obręb Poczernin gmina Płońsk o powierzchni 35 000 m2.

* Uzyskano Decyzję nr 10/9 o ustanowieniu na terenie działki Inwestycji Celu Publicznego
 
* Wykonano Ekspertyzę Geotechniczną dla działki.

* Wykonano Operat Wodno-Prawny dla w/w działki
i wybudowania Domu Spokojnej Starości oraz uzyskano Pozwolenie Wodno-Prawne  

* Wykonano Projekt Budowlany budynku Domu Spokojnej Starości o powierzchni zabudowy 3 597 m2 i zagospodarowania terenu 19500 m2.

* Uzyskano Pozwolenie na Budowę.

* Wykonano projekt Budowlany Wykonawczy domu Opieki Społecznej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

* Uprawomocniło się Pozwolenie na Budowę

* Wykonano stronę www.dworekseniora.waw.pl  informującą
o inwestycji i zawierającą formularz zgłoszeniowy